Ajánlókkal és fogyasztókkal kapcsolatos viselkedés etikája a termék és az értékesítési rendszer tekintetében

 

1. Az Ilona Med GmbH minden regisztrált ajánlója, köteles megismerni az Etikai Kódex tartalmát, és – az értékesítési rendszerhez való csatlakozás feltételeként – megkövetelhető tőlük, hogy tartsák be a Kódexben leírt, illetve az annak megfelelő magatartási szabályokat. Az Ilona Med GmbH minden regisztrált ajánlója, az Etikai Kódexben foglalt magatartási szabályokon túl kötelesek betartani az Ilona Med GmbH működési szabályzatában foglaltakat is. A jelen Etikai Kódexben foglalt fogalmak tekintetében az Ilona Med GmbH működési szabályzatában foglaltakat kell figyelembe venni.

2. A Moksa Csepp regisztrált ajánlója, minden esetben köteles figyelni arra, hogy a termék valamint az értékesítési rendszer bemutatása és ismertetése során félrevezető, megtévesztő és tisztességtelen állításokat, információkat ne adjon, sem a termékről, sem az értékesítési rendszerről, sem pedig más regisztrált ajánlókról.

3. A regisztrált ajánló nem használhat semmiféle olyan információt, eszközt, mellyel akár az Ilona Med GmbH, vagy akár másik, szintén regisztrált ajánló becsületét, jó hírnevét sérti, esetleg valótlan információt állít róluk.

4. A regisztrált ajánló mindig naprakész információkkal, friss tapasztalatokkal is rendelkezik, így csak aktuális és valós információkat ad/adhat tovább. Tisztában van a honlapon is közölt információkkal, szabályzatokkal, feltételekkel, lehetőségekkel.

5. A regisztrált ajánló köteles a leendő új regisztrált ajánlók számára teljes körű, részletes információt adni a regisztrációról, annak feltételeiről, a regisztrációval szorosan összefüggő megrendelésről, annak átvételéről, kifizetéséről, illetve a jövőbeni megrendelés feltételeiről, a kötelezettségekről.

6. Minden regisztrált ajánlónak, vásárlónak jogában áll, az online regisztráció létrejöttének időpontjától számított 14 naptári napon belül indoklás és következmény nélkül regisztrációját és vásárlási szándékát megszüntetni. A döntéséről minden esetben írásban kell tájékoztatnia az Ilona Med GmbH-t.

7. A Moksa Csepp ajánlói rendszerébe regisztrált az Ilona Med GmbH által meghatározott és segített módon ajánlják tovább a termékeket. Amennyiben a regisztrált ajánló rendelkezik a tovább értékesítés jogi- és személyi hátterével, akkor a tovább értékesítést is az Ilona Med GmbH által meghatározott módon. Az Ilona Med GmbH által meghatározott értékesítési módok:

 • személyes ajánlás
 • saját honlapon történő e-kereskedelem (működési szabályzat és etikai kódex szabályai alapján)

8. A termékek árát az Ilona Med GmbH határozza meg. A forgalmazó cég hivatalos honlapján, az általa biztosított értékesítési felületen a mindenkori aktuális árak vannak feltüntetve. Ezen árakat a regisztrált ajánló a tovább ajánlás folyamán is köteles figyelembe venni és e szerint, ennek megfelelően ajánlani a termékeket. Amennyiben a regisztrált munkatárs/termékforgalmazó az Ilona Med GmbH által a termékre meghatározott árakat nem veszi figyelembe, úgy az Ilona Med GmbH a munkatárs/termékforgalmazó regisztrációját és a megbízási szerződést jogosult egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni.

9. A szabályzatokban, feltételekben szereplő információkat közölni, ismertetni kell, hogy valaki csak vásárló szeretne lenni, vagy regisztrált ajánlóként a termék továbbajánlását is vállalja.

10. A regisztrált ajánló figyelemmel követi a változásokat, ismeri az újdonságokat, tájékoztatja, minden esetben tovább adja a szükséges információkat a többi regisztrált ajánlónak illetve, vásárlóinak.

11. Az információ átadás minden tekintetben érthető és valós kell, hogy legyen. Amennyiben akár a termékekkel-, akár az értékesítési rendszerrel kapcsolatban tisztázatlan, számára nem egyértelmű kérdések merülnek fel, fel kell, hogy keresse a már ismert, vagy az Ilona Med GmbH honlapján is megtalálható elérhetőségeken bármelyikén az illetékes kollégát/kollégákat, akik minden tekintetben segítséget nyújtanak, hogy az információk csak és kizárólag helyesen kerüljenek tovább adásra.

12. Amennyiben a regisztrált ajánló írásbeli, vagy szóbeli felmérést végez a vásárlói, és / vagy regisztrált ajánlói körében, akár a termékekkel, akár az értékesítési rendszerrel kapcsolatban, abban az Ilona Med GmbH felé bejelentési kötelezettséggel tartozik. A tervezett felmérés kérdéseit be kell mutatni, jóvá kell hagyatni, csak ezután továbbítható fogyasztók, és/vagy munkatársak felé. Amennyiben a jelen pontban foglaltakat a regisztrált ajánló megsérti, úgy az Ilona Med GmbH a regisztrált ajánló regisztrációját és a megbízási szerződést jogosult egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni.

13. A regisztrált ajánlók tartózkodni kötelesek olyan összehasonlítások alkalmazásától, amelyek félrevezetőek lehetnek, illetve a tisztességes piaci magatartás elveinek ellentmondanak. Az összehasonlítás szempontjai nem választhatók meg tisztességtelenül, és olyan tényeken kell alapuljanak, amelyek bizonyíthatóak.

14. A regisztrált ajánlók nem becsmérelhetnek más cégeket vagy termékeiket – sem közvetlenül, sem közvetve. A regisztrált ajánlók nem húzhatnak hasznot egy más cég vagy termék neve vagy jelképe által kialakított jó hírnév felhasználásával.

15. A termék és az értékesítési rendszer olyan formában történő reklámozása, bármely írásban és / vagy kép-, és hanganyagban történő megjelentetése, mely a munkatárs nem csak közvetlenül saját ismeretségi körébe tartozó személyek megkeresésére irányul, vagy nem az Ilona Med GmbH által biztosított logó-, kép-, és egyéb grafikai és írásos anyagokat tartalmazza, azt csak a vonatkozó törvények betartásával és z Ilona Med GmbH. írásos engedélyével végezhető. Az Ilona Med GmbH. tiltja, hogy a regisztrált ajánlók a „Moksa Csepp” nevét, az Ilona Med GmbH. nevét, illetve a Webáruház nevét bármilyen, az Ilona Med GmbH. által nem engedélyezett formában felhasználják, különös tekintettel különböző hirdetésekben, weboldalakon, elektronikus körlevelekben, közösségi oldalakon, stb. A regisztrált ajánló kizárólag az Ilona Med GmbH által rendelkezésére bocsátott és írásban engedélyezett reklámanyagokat, logót, szlogent stb. használhatja.

  • Hirdetési és marketingcélokra kizárólag az Ilona Med GmbH által biztosított reklámanyagok használhatók.
  • A Moksa Csepp márkajelzést és logót a tagok nem használhatják az Ilona Med GmbH által előzetesen adott, írásos engedély nélkül. Ha valaki erre engedélyt kap, a márkajelzéseket és logókat az Ilona Med GmbH által előírtaknak megfelelően kell használni.
  • Minden Moksa Csepp nyomtatvány, kiadvány, videó, fényképfelvétel, grafika, termékfotó szerzői jogvédelem alatt áll, az Ilona Med GmbH írásbeli előzetes engedélye nélkül nem másolhatóak, még a részleteik sem. A Moksa Csepp weboldalak (facebook megjelenés) teljes tartalma, úgymint a szöveg, grafikák, fotók, videók, grafikus megjelenés szintén szerzői jogi védelem alatt állnak, és a cég előzetes írásos engedélye nélkül kereskedelmi célra nem használhatók, nem másolhatók, még a részleteik sem.
  • Moksa Csepp logói,
  • info@ilonamed.at,
  • ilonamed.at (Ilona Med GmbH),
  • szlogenek

16. A Moksa Cseppet reklámozó magánoldalakkal, weboldalakkal, web-áruházakkal, centrumokkal kapcsolatos magatartási szabályok:

16.1. A regisztrált ajánló által üzemeltetett weblap, web áruház, (továbbiakban honlap) nem lehetnek a vásárlók számára megtévesztőek, a honlapokat oly módon kell kialakítani, illetve olyan megkülönböztető jelzéseket kell elhelyezni, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az adott honlap nem az Ilona Med GmbH által üzemeltetett hivatalos, www.ilonamed.at honlap, hanem a regisztrált ajánló által fenntartott honlap. A Moksa, Moksa Csepp kifejezéseit kizárólag abban az esetben használhatja a regisztrált ajánló a honlap elérési címében, amennyiben az alkalmazott elérési cím jól megkülönböztethető az Ilona Med GmbH. által üzemeltetett hivatalos honlap címétől és az oldalát kizárólag az „Ilona Med GmbH megbízott partnere” megjelöléssel használja.

16.2. A regisztrált ajánló által üzemeltetett honlap tetején, bal oldalon, jól láthatóan kötelezően meg kell jelölni azt, hogy a „Moksa Csepp  hivatalos honlapja a www.ilonamed.at oldalon érhető el, a hivatalos honlap fenntartója az Ilona Med GmbH. A honlap jobb felső sarkában jól láthatóan kötelezően meg kell jelölni azt, hogy „Termékajánló által üzemeltetett oldal”. Ezeket a megjelöléseket továbbá a honlap „impresszum” menüpontja alatt is meg kell jeleníteni. Saját honlapot, web-áruházat, közösségi oldalt üzemeltető regisztrált ajánló, ajánlók kötelesek az üzemeltetett portál főoldalán információt közölni, hogy az oldalt nem az Ilona Med GmbH üzemelteti, az üzemeltető az Ilona Med GmbH regisztrált ajánlója (tovább forgalmazója), annak tartalmáért az Ilona Med GmbH nem felel. Az Ilona Med GmbH szankciókat alkalmazhat, ha fogyasztói, regisztrált ajánlói megtévesztés gyanúja merül fel az ajánló által készített külső honlapon, és ebből adódóan reklamáció és egyéb jogi, gazdasági következmény keletkezik.

16.3. A regisztrált ajánló által üzemeltetett honlapon kizárólag abban az esetben használhatók fel az Ilona Med GmbH által üzemeltetett hivatalos honlapon található információk, amennyiben azok változtatás nélkül kerülnek megjelenítésre. Az Ilona Med GmbH nem vállal felelősséget olyan kijelentésekért, információkért, a forgalmazott termékkel kapcsolatos állításokért, amelyek nem az Ilona Med GmbH által üzemeltetett hivatalos honlapról származnak. A regisztrált ajánló által üzemeltetett bármelyik oldalon, vagy akár közösségi, akár egyéb magánoldalakon leírt termék- tapasztalatokért az Ilona Med GmbH nem vállal felelősséget, ugyanígy azért sem, ha a fent említett oldalak üzemeltetői a vásárlóknak, fogyasztóknak nem a vonatkozó jogszabályok alapján adnak információt, választ a kérdésükre, reklamációjukra. Az ezen közlések miatti hatósági vizsgálatok következményeit a szabályt megsértő munkatársnak kell viselnie.

16.4. A jelen pontban foglaltak megsértése esetén, amennyiben a kifogásolt tevékenységet, magatartást a regisztrált ajánló nem szünteti meg, illetve nem hagyja abba, úgy az Ilona Med GmbH jogosult a regisztrált ajánló regisztrációját és megbízási szerződését azonnali hatállyal egyoldalúan megszüntetni.

17. Az Moksa Csepp értékesítési rendszerének, illetve regisztrált ajánlóinak -, azok adatainak felhasználása bármely más üzleti lehetőség-, tevékenység-, illetve termék népszerűsítésére, reklámozására, vagy terjesztésére szigorúan tilos, az az adatokkal való visszaélésnek minősül. Az Moksa Csepp összejöveteleken, rendezvényeken, találkozókon, más hálózatokról, cégekről azok termékeikről tájékoztatást adni, azokat propagálni, továbbá negatív és lejárató magatartást folytatni tilos! Ezek be nem tartása esetén az Ilona Med GmbH részéről, a regisztrált ajánló szerződésszegő és etikátlan magatartásának indoklásával szerződéses jogviszonya indoklás nélkül azonnal megszüntethető

18. A Moksa Csepp regisztrált ajánlójának lehetősége van más direkt és Network marketing értékesítői rendszerben való részvételre, de csak szigorúan az 15.,16. pontban jelzettek betartásával.

19. A Moksa Csepp regisztrált ajánlói nem informálhatnak más direkt­, Network-, vagy bármilyen értékesítő vállalkozást a Moksa Csepp értékesítési rendszeréről, értékesítési stratégiájáról, és ezen szervezetek képviselői előtt nem tehetnek olyan kijelentést, ami a Moksa Csepp, mint termék és/vagy értékesítési rendszer és egyben az Ilona Med GmbH érdekeit bármilyen módon sértheti vagy veszélyeztetheti. Ez utóbbi kijelentésnek tekinthető különösen az Ilona Med GmbH üzleti titkaira, szervezetére, munkatársaira, és adataira tett bármely kijelentés vagy adatszolgáltatás is.

20. Az Ilona Med GmbH. által előállított termékek védelme érdekében – az Ilona Med GmbH írásbeli engedélyéhez köti a regisztrált ajánlók minden olyan tevékenységét – a regisztráció időtartama és annak megszűnését követő 3 évig – mely olyan termék előállítására, illetve forgalmazására irányul, amelyet nem az Ilona Med GmbH állít elő.

21. A regisztrált ajánló nem hivatkozhat olyan bizonyítványra vagy tanúsítványra, amely nem hivatalos, nem igaz, elavult vagy lejárt, nem a felajánlott árura vonatkozik, illetve bármely módon félrevezetheti a vásárlót/fogyasztót.

22. A regisztrált ajánló nem élhet vissza az egyéni vásárló/fogyasztó valamint a leendő munkatárs bizalmával, tiszteletben kell, hogy tartsa a vevők kereskedelmi tapasztalatainak hiányát, és nem használhatják ki a vásárló korát, betegségét, értelmi képességének hiányát vagy nyelvi nehézségeit.

23. A regisztrált ajánló jövedelmét illetve az általa motivált és támogatott termékforgalmazók eladásai határozzák meg. A saját, illetve a csoportjutalékra való jogosultság részletes szabályait a mindenkor hatályos működési szabályzat határozza meg.

24. Ha egy regisztrált ajánló szerződéses jogviszonya megszűnik – függetlenül attól, kiesett, kizárták, vagy egyszerűen kérte regisztrációjának törlését, stb. – a mindenkor hatályos működési szabályzatban foglaltak szerint, a határidő betartásával írásban kérnie kell az elszámolását, a jutalékának kifizetését. Írásos bejelentését az info@ilonamed.at e-mail címre teheti meg.

25. A regisztrált ajánló köteles az Ilona Med GmbH és tulajdonosa hazai és nemzetközi jó hírnevét védeni. Ennek során köteles az Ilona Med GmbH által megkívánt magatartási és etikai szabályokat megtartani. A regisztrált ajánló köteles az Ilona Med GmbH -t értesíteni minden olyan általa észlelt tényről, amely az Ilona Med GmbH és tulajdonosa jó hírnevét sérti.

26. Az Ilona Med GmbH a változtatás jogát fenntartja.